GORDANA NIKOLIĆ, dekanica Veleučilišta PAR

Doc. dr.sc. Gordana Nikolić rođena je 10.listopada 1970. godine u Rijeci, gdje je 1994. godine završila Pomorski fakultet, smjer tehnologije prometa. Po završetku studija boravi godinu dana u Londonu na Merton College te potom i u Perugi (Italija) na „Universita per stranieri“ na stručnom usavršavanju. Tijekom godina radila je na poslovima međunarodne trgovine i logistike, te organizacije transporta.

Akademsku karijeru započela je 1998.godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci kao stručni suradnik gdje je i stekla akademsku titulu magistra ekonomskih znanosti iz područja menadžmenta te 2009. godine i titulu doktora ekonomskih znanosti.
Od 2006.godine započinje predavati na Visokoj poslovnoj školi u Višnjanu te radi na izradi nastavnog plana i programa, samoanalizi stručnog studija te akreditaciji stručnog i specijalističkog diplomskog studija. Paralelno sudjeluje u radu na više strategija s kojima stečena znanja prenosi u praksu te osobno vodi nekoliko projekata.
Od 2007. do 2011. godine predaje i na njemačkom stručnom studija F+U Heidelberg – BA Berufsakademie Nordhessen GmbH na nekoliko kolegija iz područja menadžmenta. Osnivač je i direktor Poslovne Akademije Rijeka (PAR d.o.o.) koja je u suradnji s BA Nordhessen pokrenula prvi međunarodni stručni studij iz područja menadžmenta u Rijeci.
Od 2011. godine obavlja funkciju dekanice Visoke poslovne škole PAR, danas Veleučilišta PAR te je nositelj kolegija iz područja menadžmenta. Kao jedina žena u Republici Hrvatskoj koja je osnovala i pokrenula privatno veleučilište, godinama se usavršavala se diljem svijeta uključujući i Harvard Business School u području kreiranja poduzetničkih sveučilišta.

U nekoliko navrata boravi kao gostujući predavač na Iaccoca Institute, Lehigh University u programu Global Village for future leaders of business and industry. U programu godišnje sudjeluje više od 100 studenata i mladih poslovnih ljudi iz preko 50 zemalja između više od 12.000 kandidata.
Samostalno ili kao koautorica objavila je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, nekoliko poglavlja knjiga te jedan samostalni udžbenik. Recenzent je i nekoliko knjiga među kojima i nedavno objavljena knjiga „Golf – razvojna opcija za hrvatski turizam”. Pod njenim mentorstvom dosad je diplomske radove obranilo preko pedeset studenata stručnom studiju iz područja turističkog menadžmenta, logistike i business managmenta.
Doc. dr.sc. Gordana Nikolić godinama aktivno sudjeluje na stručnim seminarima, konferencijama i savjetovanjima te je kao aktivni istraživač radila je na nekoliko projekata iz područja turizma i gospodarstva općenito. Dobitnica je stipendije Ministarstva europskih integracija za europske studije, te Europske platforme za znanost. Članica raznih udruženja od kojih je najveće Hrvatska udruga poslodavaca čijom Udrugom za obrazovanje i predsjedava, zatim Udruga poslovnih žena Krug pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatska udruga za cjeloživotno učenje – HUCU te WIFI – Institut za obrazovanje Austrijske gospodarske komore. Sudjelovala je u izradi nekoliko projekata vezanih za razvoj gospodarskih subjekata kao i znanstvenih projekata od kojih su najveći:
• Komunikacijska strategija turizma Primorsko goranske županije
• Razvoj golf turizam u Istri
• Strategija razvoja nautičkog turizma
• Mogućnosti uvođenja novih intermodalnih linija između susjednih zemalja,
• Logistika– čimbenik uključivanja prometa Republike Hrvatske u europski prometni sustav, projekt Ministarstva znanosti i tehnologije, 2002-2006.,
• Turizam – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europski gospodarski sustav – projekt Ministarstva znanosti i tehnologije, 2007.
• „EntrepreneurSHEp Croatia“ – Enterprise Europe Network, project co-financed by the European Commission
• Financiranje i organizacija reforme lokalne samouprave za Urban Institute (USAID)
• Sportska akademija – projekt u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom i Gradom Rijeka podrška u obrazovanju aktivnih sportaša
• “Implementation of the Croatian Qualifications Framework and the development of competences for lifelong learning”, Ministry of Science, education and sport

U okviru programa Europske Unije koji podržava širok spektar sudionika: od sveučilišta, poduzeća i istraživača u zemljama zapadnog Balkana učestvovala je i sudjelovala u radu preko trideset međunarodnih projekata i Erasmus programa.
Kao osnivačica Poslovne akademije Rijeka i dekanica Veleučilišta PAR, dr.sc. Gordana Nikolić potiče suradnju znanstvenih ustanova u cilju promicanja njihovih projekata te organizira stručne seminare, tečajeve i predavanja u vezi s poslovnim upravljanjem. Pritom je posebno iskazala svoju društvenu odgovornost u organizaciji edukacijskih programa za studente i nezaposlene, a uspješnu suradnju ostvarila je na čitavom nizu projekata: Zdravi grad, obrazovanja sportaša, domaćinstva međunarodnih ljetnih i zimskih škola itd. Kao predsjednica programsko-organizacijskog odbora PAR International Leadership Conference (PILC) uspješno organizira jednu od najvećih znanstveno stručnih konferencija u Opatiji već dvanaest godina.

Dr.sc. Gordana Nikolić dobila je niz priznanja: izabrana je u europsku mrežu žena ambasadorica poduzetništva bila je stipendistica u programu potpore ženama poduzetnicama jugoistočne Europe (Support Systems for Women Entrepreneurs in South-East Europe) pod pokrovoteljstvom UNECE-a. Uvrštena je u knjigu „100 hrvatskih lidera“ u kojoj je iznijela bitne događaje za koje smatra da su obilježili njen put do uspjeha. Proglašena je Poduzetnicom godine u 2014. godini, dobitnica nagrade Primorsko goranske županije u 2015. godini za iznimna međunarodna postignuća u promicanju poduzetništva žena u zemljama regije, te dobitnica nagrade Grada Rijeke 2016. godine za izniman doprinos na području visokog obrazovanja i poduzetništva, osnivanjem i pokretanjem prve i privatne visoke obrazovne ustanove.

U 2014. godini izabrana je i za WED ambasadoricu Hrvatske kao dio je globalne inicijative Svjetskog tjedna poduzetništva (Global Entrepreneurship Week-GEW). WED je pokrenut 2013. godine, na globalnoj razini kako bi osnažio žene da postanu aktivni sudionici u gospodarstvu.
Među značajnijim svjetskim priznanjima doc.dr.sc. Gordana Nikolić ističe nagradu “Exceptional Women of Excellence 2018” koja joj je uručena na svjetskom Women Economic Forumu 2018. godine u indijskoj metropoli New Delhiju. U studenom iste godine, izabrana je i za visoku dužnosnicu World Business Angels Investment Foruma (WBAF-a) te kao senatorica WBAF-a u veljači 2019. godine izabrana je kao potpredsjednica Global Women Leaders Committee-a koji okuplja žene u svjetskoj mreži poslovne anđele.
Krajem 2022. godine na Women Economic Forumu u New Delhiju dobila je nagradu „Žena desetljeća“ te počasni doktorat jednog od prestižnijih indijskih sveučilišta čime se još jednom potvrđena njena međunarodna prepoznatljivost u osnaživanju žena i poticanju akademske izvrsnosti.

Kao globalni lider i uzor ženama diljem svijeta, doc.dr.sc.Gordana Nikolić unutar mreže G100, vodi sektor visokog obrazovanja. G100 eminentni je klub 100 svjetskih žena liderica u 100 sektora, a uključuje dobitnike Nobelove nagrade, bivše šefove država, ministre, poslovne žene, filantrope, investitore, poduzetnike, korporativne i društvene vođe.

Gordana Nikolić najavni trailer

1
Gordana Nikolić Skill Box trailer

1.lekcija

1
Predstavljanje
07:04

2.lekcija

1
Od sna do stvarnosti
08:27

3.lekcija

1
Navigacija lokalnim vodama: Uspjeti kao žena među morskim psima
08:36

4.lekcija

1
Povezivanje s Harvardovim uvidima: Stvaranje poduzetničkog sveučilišta
08:36

5.lekcija

1
Izdižući se iznad šutnje: Uspon u društvu koji potiče utišavanje
12:35

6.lekcija

1
Žene bez PARdona, Mentorstvo i Coaching
13:05

7.lekcija

1
EU4DUAL Trijumf
08:17

8.lekcija

1
PAR International Leadership Conference – PILC
05:05
Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost Internet stranice, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Analitičke kolačiće Google Analytics koristimo samo uz Vašu suglasnost.